Jak zrobić folder w edytorze tekstu

Jak zrobić folder w edytorze tekstu

Przedstawiamy artykuł, który jest owocem wspólnych działań z twoj-poradnik.pl

Tworzenie folderu w Wordzie jest ważnym zadaniem, które można wykonać na dwa różne sposoby. Jednym ze sposobów jest utworzenie nowego folderu z poziomu Eksploratora plików. Pozwoli to na przechowywanie plików w oddzielnej lokalizacji. Drugą metodą jest utworzenie folderu za pomocą Menedżera plików. Pozwoli to na zorganizowanie plików w dowolny sposób. Celem jest stworzenie łatwego sposobu na szybkie znalezienie potrzebnych plików. Możesz również chcieć utworzyć folder, aby móc udostępniać pliki współpracownikom lub kolegom, z którymi pracujesz.

Aby utworzyć folder, musisz najpierw przejść do lokalizacji nowego folderu. Można to zrobić klikając na zakładkę Plik w lewym górnym rogu ekranu. Po wejściu na zakładkę Plik pojawi się okno zawierające ikony folderów. Następnie klikniesz na jeden z tych folderów, aby wyświetlić jego zawartość. Następnie możesz wybrać folder, który chcesz utworzyć.

Następnie zobaczysz, że pojawi się okno dialogowe Save As. Okno dialogowe Zapisz jako jest podmenu przycisku Nowy w menu Plik. W tym oknie dialogowym zostanie wyświetlona lokalizacja, w której zostanie utworzony nowy folder. Pokaże również nazwę folderu. Następnie będzie można zapisać plik w nowej lokalizacji.

Oprócz tworzenia folderu, możesz również zmienić jego nazwę. Możesz nazwać folder jakkolwiek chcesz. Możesz utworzyć folder o nazwie My Word Processing Course Documents. Możesz również zmienić nazwę folderu, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu prawego przycisku myszy polecenie Zmień nazwę. Możesz również zmienić nazwę nowego folderu klikając na Folder bez tytułu.

W Google Docs możesz również utworzyć folder. Dzięki temu będziesz mógł organizować i kategoryzować dokumenty w folderze. Możesz również przełączać się między dokumentami podczas tworzenia lub edycji dokumentu. Możesz również przesyłać foldery i pliki do Google Drive. Do swojego konta Google Drive możesz również dodać internetowe Edytory Google. Możesz także dodać podfoldery do folderu.

Jeśli chcesz utworzyć folder w Google Docs, będziesz musiał założyć konto. Konieczne będzie również posiadanie adresu e-mail. Następnie możesz zalogować się na konto i uzyskać dostęp do żądanych dokumentów. Możesz również przesłać dokumenty do Google Drive, jeśli masz do niego dostęp.

Możesz również utworzyć folder za pomocą programu Box. Jest to program, którego możesz użyć do stworzenia folderu dla swoich plików. Możesz utworzyć folder, klikając zakładkę Plik w lewym górnym rogu okna. Po wejściu na kartę Plik, kliknij ikonę folderu. Spowoduje to otwarcie okna z polem tekstowym. Możesz wtedy wpisać nazwę folderu w polu tekstowym. Następnie możesz kliknąć przycisk Zapisz znajdujący się w dolnej części okna.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane