Jak zrobić fakturę korygującą w Microsoft Excel

Jak zrobić fakturę korygującą w Microsoft Excel

Oto artykuł, który jest rezultatem naszej kreatywnej współpracy z zrobietosam.com.pl

Tworzenie faktur jest łatwe dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu. Należy jednak pamiętać, że błędy mogą kosztować Twoją firmę pieniądze. Jeśli faktura jest nieprawidłowa lub brakuje w niej jakiegoś szczegółu, można ją skorygować. Stworzenie faktury zgodnej z prawem może być tak proste, jak trzy kliknięcia.

Istnieje kilka szablonów dostępnych do generowania faktur korygujących. Możesz skorzystać ze standardowego szablonu lub dostosować go do konkretnych potrzeb Twojej firmy. Istnieją również szablony online dla faktur anulujących.

Faktury można tworzyć za pomocą BRM, który jest programem do publikowania informacji biznesowych. BRM używa szablonów dla faktur korygujących, ale nie przenosi działań A/R z faktur korygujących na zwykłe faktury. BRM używa zmodyfikowanych szablonów dla faktur zastępczych.

Podczas tworzenia faktury należy uwzględnić następujące szczegóły. Obejmuje to numer faktury, datę, kwotę i typ faktury. Można również dodać opcjonalny opis. Na przykład, jeśli klient zwrócił towary, może chcieć dodać notatkę opisującą powód zwrotu. Pomoże to uniknąć problemów z odliczeniami podatku naliczonego.

Okno Korekta faktury dostępne jest z menu Akcje. Okno to zawiera interfejs z zakładkami i wyświetla odpowiednie informacje dla wybranej transakcji. Na zakładkach w dolnej części okna można dokonać korekty szczegółów faktury. Można również wprowadzić dodatkowe modyfikacje, klikając przycisk „Zakończ” na oknie.

Do generowania szczegółowej faktury korygującej służy opcode PCM_OP_INV_MAKE_INVOICE. Ten opcode wykorzystuje parametr -corr_type do nadpisania typu faktury korygującej utworzonej w poprzednich wersjach.

Okno Korekta faktury zawiera również interfejs zakładkowy, który wyświetla kwotę podatku od sprzedaży skorygowaną dla danej transakcji. Można również zmodyfikować tydzień przepracowany dla transakcji. Można również zmienić oddział dla transakcji.

Jeśli posiadasz BRM, możesz użyć parametru PIN_INV_TYPE do określenia typu faktury. Parametr ten określa czy faktura jest fakturą zbiorczą czy szczegółową. Jeśli faktura jest typu zbiorczego, będzie miała niewielką kwotę podatku od sprzedaży. Nie jest konieczne posiadanie kredytu na podatek od sprzedaży, jeśli kwota kredytu jest niższa niż kwota faktury. Jeśli jednak faktura jest typu szczegółowego, będzie miała większą kwotę podatku od sprzedaży.

Do generowania dokumentów faktur korygujących można również wykorzystać narzędzie pin_inv_doc_gen. Narzędzie to jest składnikiem ramy integracyjnej BRM-Business Intelligence Publisher. Kod PIN_INV_DOC_GEN generuje dokumenty faktur korygujących za pośrednictwem klienta BI Publisher. Można go również używać z programami własnymi.

Do faktur korygujących można również użyć narzędzia pin_inv_export. Narzędzie to eksportuje faktury korygujące do pliku. Można je znaleźć w BRM Developer’s Reference.

Możesz również skorygować fakturę ręcznie. Może być konieczne umieszczenie numeru oryginalnej faktury w temacie i użycie pisma ręcznego do napisania korekty.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane